jibjib studio Co., Ltd คือทีมนักออกแบบเว็บไซต์ หรือทีมนักพัฒนาเว็บไซต์ (web design) ซึ่งพร้อมให้บริการจัดทำเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น (web application) และ Online Marketing บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของท่าน (SEO) ผ่าน Search Engine และ Social Media ที่พร้อมให้บริการระดับคุณภาพแก่ธุรกิจของท่าน หากท่านต้องการขอคำปรึกษาเพื่อจัดทำเว็บไซต์ (web design) สำหรับการโฆษณาธุรกิจของท่าน เรายินดีให้คำแนะในการจัดทำเว็บไซต์ (web design) แก่ท่านได้ทันที เบอร์โทรศัพท์ 088-6969-017 หรือ

OUR VISION

เรามุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการตลาดยุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อ ทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมและเข้าถึงธุรกิจในทุกระดับชั้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า สะดวกสบาย และรวดเร็วในการให้บริการทั้งยังเพื่อ ต้องการสร้างความมั่นคงในธุรกิจร่วมกันเพื่อ ผลกำไรสูงสุด พร้อมรองรับทุกการเติบโตทางด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

OUR MISSION

มาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากล ในธุรกิจบริการด้าน Web Site Hosting Service, E-Business Solution, System Customization and Integration Service และ E-Marketing Service ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในเรื่อง ของการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการและการให้คำ ปรึกษาที่ดีในการเลือก Service และ Solution จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งบริษัท เอกชนและองค์กรชั้นนำหลายแห่งเป็น "บริษัทโฮสติ้งที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป"

OUR VALUE

ความน่าเชื่อถือ (Credibility): การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในบริการทางด้าน Web Technology

ความสมบูรณ์ (Integrity): เราจะเคารพ ให้เกียรติ และรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ

ความร่วมมือร่วมใจกัน (Synergy): มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความ สำเร็จร่วมกัน ทั้งฝ่ายผู้บริหาร และพนักงาน

การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus): เราจะให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า

นวัตกรรม (Innovation): เราจะสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความโดดเด่น และ แตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

go to top